Sedan några år har Rom blivit en av Italiens mest aktiva centrum för samtida arkitektur. Förutom modern design av kända arkitekter som Massimiliano Fuksas, Renzo Piano, Richard Meier, Zaha Hadid, Odile Decq, Santiago Calatrava, King & Roselli, håller man på och rustar upp hela områden med offentliga och privata projekt.
En ny kulturell medvetenhet håller långsamt på och förändrar Rom från en statisk och historisk stad till ett mer dynamiskt europeiskt centrum för kulturella evenemang.
Fokus i våra arkitektprogram i Rom är basera
t på tematiska frågor om modern och samtida arkitektur och stadsplanering. Från rationalistiska verk till modern design, utan att glömma bort att placera in varje enskilt verk i sitt historia sammanhang.

Våra teMaxximaguidningar och studiebesök riktar sig i första hand till arkitekter, ingenjörer och andra grupper inom byggnadsbranchen. Guiderna är arkitekter som arbetar i Rom sedan många år och som har ett stort intresse och kunskap om design, arkitektur, stadsplanering, osv. Vi kan ordna möten med en projektansvarig arkitekt och entreprenörer och vi kan erbjuda besök i en rad byggnader som inte är öppna för allmänheten.

Arkitektprogrammen läggs upp efter varje grupps önskemål och kan baseras på ett enskilt besök, en halv- eller heldag eller flera dagar. Olika typer av byggnader kan inkluderas i programmet: bostadshus, infrastrukturer, museum, strukturer för utbildning, kontor, sportanläggningar.

Kontakta oss på mailbox@italiantravel.it