DEN DÖENDE STADEN
Denna lilla staden erbjuder en av de mest hisnande vyerna i Italien! För 2500 år sedan byggde etruskerna staden med ett strategiskt läge ca 130 km norr om Rom, på toppen av en tuffstensklippa. Under århundradena har erosionen i detta området gett bergen runtomkring, de sk Calanchi, sin speciella form och har nästan förvandlat staden till en ”ö”. 1965 blev man tvungen att bygga en gångbro för att överhuvudtaget kunna nå staden. Erosionen riskerar att långsamt förstöra staden och det är därför den kallas för den döende staden.

Kontakta oss för mer information på mailbox@italiantravel.it